modelarstwo z pasją
Start Kalendarium
Kalendarium help
Flat View
Widok roku
Widok miesiąc
Widok miesiąca
Weekly View
Widok tygodnia
Daily View
Zobacz dzisiejsze
Categories
Widok kategorii
Search
Szukaj
Międzyszkolny Konkursu Modeli Redukcyjnych - Rzeszów 2009
Z Piątek, 25. Wrzesień 2009
Do Niedziela, 27. Wrzesień 2009
Przez  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Modeli Redukcyjnych

organizowanego przez

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II ss. Prezentek w Rzeszowie

oraz Stowarzyszenie Podkarpacki Klub Modelarzy Redukcyjnych

 

§ 1

Konkurs rozgrywany w kategoriach "dzieci i młodzież" oraz "seniorzy".

§ 2

Konkurs odbywa się w porozumieniu i współpracy ze STOWARZYSZENIEM Podkarpacki Klub Modelarzy Redukcyjnych, ul. Strzyżowska 3 w Rzeszowie.

§ 3

Konkurs odbywa się w dniach: 25.09.-27.09.2009 w budynku Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, ss. Prezentek w Rzeszowie, przy ulicy ks. Józefa Jałowego 1. Telefon kontaktowy: (0-17) 853-64-42, 0-503-611-182 lub 0-503-534-633. Adres internetowy http://www.modele.prezentek.edu.pl.

§ 4

Celem Konkursu jest propagowanie modelarstwa jako sposobu aktywnego spędzania wolnego czasu, poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu techniki modelarskiej, jak i wiedzy historycznej poprzez wymianę doświadczeń między jego uczestnikami.

§ 5

Od uczestników Konkursu, będących uczniami, nie będą pobierane opłaty startowe, wymagany jednak będzie dokument potwierdzający tożsamość (najlepiej legitymacja szkolna).

§ 6

Na uczestników Konkursu, niebędących uczniami, wystawiających swoje modele do rywalizacji w klasie Senior zostaje ustalona i nałożona opłata startowa w wysokości 15 PLN od modelarza, który może w dalszym ciągu wystawić dowolną liczbę replik.

§ 7

Oceny modeli dokona renomowany skład sędziowski, powołany w tym celu przez organizatorów, ocena modeli przeprowadzona zostanie na podstawie przepisów "Klasyfikacji i oceny modeli redukcyjnych", wydanych przez: Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, Komisji d/s Modelarstwa Redukcyjnego.

§ 8

Skład Sędziowski, jak i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania SAMODZIELNOŚCI w wykonaniu modelu przez zawodnika. W przypadku stwierdzenia i udowodnienia, że model nie został wykonany samodzielnie zostanie on zdyskwalifikowany i odsunięty od Konkursu.

§ 9

Skład Sędziowski oraz organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich uczestników konkursu o nie wystawianie do rywalizacji replik, które były już uprzednio nagradzane więcej niż 3 razy. Modele takie będą pomijane przy ocenie sędziowskiej.

§ 10

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport modeli do i z miejsca odbywania się Konkursu.

§ 11

Organizatorzy wydzielili następujące kategorie:


1) Modele Redukcyjne Plastikowe:

 • Lotnictwo (samoloty i śmigłowce)
 • Pojazdy bojowe
 • Pojazdy
 • Figurki
 • Statki i okręty
 • Dioramy


2) Modele Redukcyjne Kartonowe:

 • Lotnictwo (samoloty i śmigłowce
 • Pojazdy bojowe
 • Pojazdy cywilne
 • Statki i okręty
 • Budowle
 • Figurki


3) Debiut uczniowski

§ 12

W kategorii debiut modele mogą wystawiać uczniowie szkół do szkoły ponadgimnazjalnej włącznie. Modele mogą być wystawiane tak z plastiku jak i kartonu. Nie jest wymagane malowanie bądź retusz. Model powinien być wykonany na zajęciach technicznych, pozalekcyjnych czy w domu z potwierdzeniem opiekuna/rodzica o samodzielności wykonania.

§ 13

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w kategoriach startowych modeli: łączenia kategorii, co byłoby spowodowane niewystarczającą ilością modeli zgłoszonych, by stworzyć kategorię lub też rozbudowywaniem ilości kategorii startowych, gdy zaistnieje taka potrzeba.

§ 14

Każdy zawodnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość własnoręcznie wykonanych modeli, przy czym w klasyfikacji będzie brana pod uwagę ta replika danego modelarza, spośród wszystkich wystawionych w jednej kategorii, która uzyska największą liczbę punktów w zbiorczej ocenie sędziowskiej. Zgłoszenia przyjmowane są w budynku szkoły w godzinach przewidzianych programem.

§ 15

Dokumentacja modelu nie jest wymagana choć mile widziana (przy ocenie modelu - dodatkowe punkty).

§ 16

Organizatorzy na cały czas trwania Konkursu biorą odpowiedzialność za modele konkursowe pozostawione przez zawodników, tylko w wypadku poprawnego wypełnienia przez zawodnika "Karty Zgłoszeniowej".

§ 17

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia koniecznych zmian do Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu uczestników.

§ 18

Uczestnicy przybywają na Konkurs na koszt własny, sami utrzymują się podczas jego trwania.

§ 19

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w obiekcie, gdzie jest rozgrywany Konkursu jedynie pod opieką rodziców, osoby pełnoletniej lub za pisemną zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

§ 20

Wszystkich uczestników Konkursu obowiązuje przestrzeganie poleceń Organizatorów, Składu Sędziowskiego oraz wyznaczonych służb porządkowych. W razie niesubordynacji lub rażącego łamania postanowień Regulaminu, uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie obiektu lub terenu zawodów, zaś jego model zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie brał udziału w części konkursowej.

Miejsce : Gimnazjum i Liceum Ogólnokształconce przy ulicy ks. Józefa Jałowego 1.
Kontakt : 0-17 853 64 42, 0 503 611 182, 0 503 534 633
http://www.modele.prezentek.edu.pl

Wróć

Wyróżniona fotografia

Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72

Sponsorzy