modelarstwo z pasją
Start Kalendarium
Kalendarium help
Flat View
Widok roku
Widok miesiąc
Widok miesiąca
Weekly View
Widok tygodnia
Daily View
Zobacz dzisiejsze
Categories
Widok kategorii
Search
Szukaj
IV Otwarty Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych
Z Sobota, 21. Listopad 2009
Do Niedziela, 22. Listopad 2009
Przez  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV OTWARTY OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELI KARTONOWYCH I PLASTYKOWYCH
O MEMORIAŁ TADEUSZA RACKIEGO – GDAŃSK 2009

ORGANIZATORZY:

 • Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Morena" Gdańsk, ul. Migowska 77a
 • Klub Modelarski "Delfin" im. T. Rackiego przy Spółdzielczym Domu Kultury im. S. Przybyszewskiej, Gdańsk Morena ul. Nałkowskiej 3.

TERMIN I MIEJSCE:

 • 21-22 listopada 2009 r (sobota/niedziela); Spółdzielczy Dom Kultury im. S. Przybyszewskiej, ul. Nałkowskiej 3, Gdańsk Morena

CELE IMPREZY:

 • rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią,
 • popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, szczególnie dzieci i młodzieży,
 • zachęcanie do aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu
 • wymiana doświadczeń między modelarzami

PROGRAM CZASOWY:

 • sobota
  godz. 08.00 - 13.00 - przyjmowanie modeli od godz.
  13.00 – praca komisji sędziowskiej
 • niedziela
  godz. 08,30 – 14.00 – zwiedzanie wystawy godz.
  14.00 - zakończenie konkursu, wręczenie nagród, medali, dyplomów od ok. godz.
  15.00 - wydawanie modeli

Uwaga: W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli może nastąpić wyłącznie za zgodą organizatorów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach.
Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia według podanego w późniejszym terminie wzoru (jedna karta dla jednego modelu) pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem na nr 058 3457733. Można też będzie kartę zgłoszenia wypełnić na miejscu przy przekazywaniu modelu, jednak ze względów organizacyjnych, szczególnie konieczność przygotowania miejsca do ekspozycji, prosimy o możliwie wczesne wysłanie zgłoszeń (w przypadku większych eksponatów również o podanie wymiarów prezentowanych modeli).
Do konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone na miejsce w sobotę 21 listopada w godz. 08.30 – 15.00; po wcześniejszym uzgodnieniu można modele dostarczyć wcześniej (w czasie pracy modelarni w piątek w godz. 16.00-20.00).
Uwaga: zalecane jest przymocowanie modelu do indywidualnej podstawki. Nie jest to jednak warunkiem uczestnictwa w konkursie i wystawie - służy jedynie zwiększeniu bezpieczeństwa modelu.
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksimum trzy własnoręcznie wykonane modele w każdej klasie (limit nie dotyczy wystawy pozakonkursowej).
Modele, które zajęły pierwsze miejsca w poprzednich edycjach konkursu, nie będą klasyfikowane w zawodach, lecz będą mile widziane na wystawie.
Zawodnicy dostarczają modele na własny koszt. Opłat startowych nie pobiera się. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Zależnie od ilości modeli w danej klasie (dla rozegrania klasy wymagane minimum trzy modele różnych zawodników) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany (łączenia) klas i kategorii wiekowych.

ZASADY OCENY:

Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów wg zasady podoba się - nie podoba się. W klasyfikacji konkursowej będzie uwzględniony w każdej klasie tylko jeden (najwyżej oceniony) model jednego uczestnika. Kolejne miejsce zajmie najwyżej oceniony model następnego modelarza.
Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy okolicznościowe, wykonawcom najlepszych modeli w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną medale. Pamiątkowy puchar „MEMORIAŁ TADEUSZA RACKIEGO” otrzyma modelarz, którego praca uznana zostanie za najlepiej wykonany model konkursu. oraz nagrody specjalne.

UWAGA: Dla uczczenia przypadającej w roku bieżącym 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej niezależnie od klasyfikacji ogólnej wyróżnione zostaną najlepsze modele bezpośrednio odnoszące się do wojny obronnej 1939. Uczestniczyć mogą modele, figurki, dioramy w barwach polskich z okresu ograniczonego końcem 1939 roku (istotny jest odpowiadający typ stosowanego sprzętu, kamuflażu, oznakowania, munduru itp., tzn. wykluczony będzie np. samolot z kampanii francuskiej, partyzant AK, czy żołnierz Dywizji im. T. Kościuszki).
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego pola w karcie zgłoszeniowej. Rywalizacja ta będzie rozgrywana niezależnie od pozostałej klasyfikacji konkursowej, model zgłoszony do konkursu ogólnego ma prawo uczestniczyć także we współzawodnictwie „Wojna obronna 1939”

PODZIAŁ NA KLASY I KATEGORIE:

Konkurs przeprowadzony będzie w:

a) klasach:

 • "P" (plastyk
 • "K" (karton)
 • ”O”(open – materiały inne; w modelach wykonanych od podstaw)

b) kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):

 • {M} młodzik (zawodnicy do lat 13 - urodzeni 1996 i później)
 • {J} junior (zawodnicy lat 14 – 18 - urodzeni 1991-95)
 • {S} senior (zawodnicy powyżej lat 18 - urodzeni 1990 i wcześniej).

Zasadniczo nie przewidujemy podziału „Standard/Waloryzowane”; modele w kategoriach {M} oraz {J} klasyfikowane będą w przypadku wykonania w sposób nie odbiegający w istotny sposób od powszechnie uznawanego za standard (dopuszczalne olinowanie, oszklenie, drobne elementy metalowe jak lufy, maszty, golenie podwozia itp., przy czym preferowane będzie wykonanie ich samodzielne). W przypadku istotnych przeróbek i uzupełnień (konwersji) modele klasyfikowane będą niezależnie od wieku wykonawcy w kategorii {S}.

Dokumentacja wymagana jest wyłącznie dla modelu budowanego od podstaw lub w celu uzasadnienia przeróbek wykonanych samodzielnie przez modelarza.

c) w 25 grupach tematycznych:

- lotnicze (S)
S1a, S1b – samoloty jednosilnikowe o napędzie śmigłowym
S2a, S2b – samoloty wielosilnikowe o napędzie śmigłowym
SOa, SOb - samoloty odrzutowe
SHa, SHb – śmigłowce
indeks "a" oznacza modele w skali 1:33 dla kartonu (1:48 dla plastyku) lub większe, "b"- mniejsze;

-okrętowe (O)
OMa, OMb – statki i okręty o napędzie motorowym
OPa, OPb – okręty podwodne
OŻa, OŻb – statki i okręty o napędzie żaglowym
indeks "a" oznacza modele w skali 1:250 dla kartonu (1:350 dla plastyku) i większe, "b"- mniejsze;

-pojazdy (P)
PKa, PKb – pojazdy kołowe
PSa, PSb - pojazdy szynowe
PGa, PGb – pojazdy gąsienicowe
indeks "a" oznacza modele w skali 1:25 dla kartonu (1:35 dla plastyku) i większe, "b"- mniejsze;

-artyleria (A)
Aa, Ab - indeks "a" oznacza modele w skali 1:25 dla kartonu (1:35 dla plastyku) i większe, "b"- mniejsze;

-dioramy (D);

-budowle (B);

-figurki (F)

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych można kontaktować się z Domem Kultury Gdańsk Morena tel. 058 3479617 (najlepiej w godzinach pracy modelarni - środy i piątki od 16.00 do 20.00), ewentualnie pod numerem telefonu 058 7215909 - Andrzej Łopatniuk

Uwaga: Wyżywienie i noclegi zawodnicy załatwiają we własnym zakresie,

Na miejscu wystawy zapewnione będzie miejsce na minigiełdę modelarską

Miejsce : Spółdzielczy Dom Kultury im. S. Przybyszewskiej, ul. Nałkowskiej 3, Gdańsk Morena
Kontakt : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wróć

Wyróżniona fotografia

Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72

Sponsorzy