modelarstwo z pasją
Start Kalendarium
Kalendarium help
Flat View
Widok roku
Widok miesiąc
Widok miesiąca
Weekly View
Widok tygodnia
Daily View
Zobacz dzisiejsze
Categories
Widok kategorii
Search
Szukaj
VI Konkurs Modelarski w Dębicy
Z Piątek, 12. Luty 2010
Do Niedziela, 14. Luty 2010
Przez  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Modeli Redukcyjnych
i spotkań modelarskich połączonych z warsztatami
organizowanego przez Szkolne Koło Historyczno- Modelarskie
„OGNIWKO”
działające  przy Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy
Dębica 12-14 lutego 2010 r.

§1

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak członków kół i klubów modelarskich, jak i niezrzeszonych. Zapraszamy zarówno tych, którzy pierwsze doświadczenia z modelarstwem mają już za sobą, jak i tych, którzy od lat rozwijają swoje talenty w tej dziedzinie.

§2

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań historycznych i technicznych. Ma on również przyczynić się do wymiany doświadczeń pomiędzy modelarzami.

§3

Konkurs odbędzie się w dniach 12- 14 lutego 2010 r. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy przy ulicy Ogrodowej 20.

§4

Od  uczestników konkursu nie  będą  pobierane  opłaty  startowe.  Wymagany  jest  jednak  dowód potwierdzający tożsamość uczestnika (np. legitymacja szkolna)

§5

Zgłoszone do konkursu modele będzie oceniało Jury konkursowe powołane przez organizatorów.
Przy ocenie będzie brany pod uwagę ogólny wygląd - walory estetyczne modelu/ dioramy, zgodność z realiami historycznymi i wkład pracy modelarza. Oceniane będą prace, które były wystawiane podczas wcześniejszych edycji naszego konkursu nie więcej niż 3 razy.

§6

Ocena modeli  w poszczególnych klasach nastąpi wówczas, kiedy wystawiających modele lub dioramy w danej klasie będzie przynajmniej 3. W przypadku braku wymaganej ilości modeli Jury ma prawo łączenia klas modeli. Osobno oceniane będą prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów a osobno uczniów szkół podstawowych.

§7

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli, przy czym w danej kategorii sklasyfikowany zostanie tylko jeden- ten, który przez jury oceniony zostanie najwyżej.

§8

Do konkursu przyjmowane będą modele plastykowe i kartonowe oraz dioramy wykonane własnoręcznie przez uczestnika z zestawów lub od podstaw.

§9  

W przypadku wątpliwości, co do autorstwa zgłoszonego modelu oraz udokumentowania tego faktu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji samodzielności wykonania modelu przez zawodnika.
W przypadku stwierdzenia, że model nie został wykonany samodzielnie zostanie on zdyskwalifikowany i odsunięty od konkursu.

§10

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu, decyzje Jury są ostateczne.

§11

Proponowane klasy:

I Modele redukcyjne plastykowe:

 • Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f ( S )
 • Pojazdy cywilne i bojowe, w tym s-f ( P )
 • Figurki ( F )
 • Okręty i statki ( O )
 • Dioramy ( D )

II Modele redukcyjne kartonowe:

 • Pojazdy ( KP )
 • Okręty i statki ( KO )
 • Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f ( KS )
 • Budowle ( KB)

Organizatorzy zachęcają, aby do każdego modelu dołączyć odpowiednią dokumentację (min. instrukcja montażu i malowania, zdjęcia arciwalne). Dla zwycięzców w poszczególnych klasach przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

§12

Odbiór modeli konkursowych nastąpi w dniu 14 lutego 2010 r. po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród.
W przypadku nieodebrania modeli w wyznaczonym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania modelami/dioramami.

§13

Organizatorzy biorą odpowiedzialność za modele na czas trwania konkursu tylko w wypadku poprawnego wypełnienia przez zawodnika karty zgłoszeniowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport modelu do i z miejsca odbywania się konkursu.

§14

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie rozgrywanego konkursu pod opieką osoby pełnoletniej lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
Wszystkich obecnych na konkursie obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów.
W razie nieposłuszeństwa lub rażącego łamania postanowień regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie terenu konkursu.

§15

Dla wszystkich chętnych uczniów w dniu 13 lutego 2010 r. zostanie przeprowadzony konkurs historyczny dotyczący walk żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej. Konkurs będzie miał formę testu opracowanego w oparciu o jedną z wybranych lektur zaproponowanych przez organizatorów do przeczytania uczestnikom.

Wykaz lektur do przeczytania, dla chętnych do wzięcia udziału w konkursie historycznym:

Dla uczniów szkół podstawowych:

 • Arkady Fiedler „Dywizjon 303”  lub Stanisław Skalski „Czarne krzyże nad Polską”

Dla uczniów gimnazjów:

 • Stanisław Maczek „Od podwody do czołga”

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

 • George F. Cholewczynski  „Rozdarty Naród. Polska Brygada Spadochronowa pod Arnhem”
  lub
 • Franciszek Skibiński  „Pierwsza pancerna”.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.  
Biorących udział w konkursie w roku ubiegłym prosimy- jeśli to możliwe- o wybranie drugiego tytułu podanego w wykazie                                                                      

§16

Podczas trwania konkursu odbywać się będzie giełda modelarska- uczestnicy mogą przynieść modele i literaturę, które chcieliby sprzedać lub wymienić. Prowadzeniem giełdy zajmować się będą osoby wyznaczone przez organizatorów.

§17

Do wystawienia swoich modeli organizatorzy zachęcają także tych modelarzy, którzy nie kwalifikują się wiekowo do udziału w konkursie. Zapraszamy do zaprezentowania prac i podzielenia się swoją pasją z adeptami modelarstwa. Niech czas konkursu będzie nie tylko możliwością wspólnego spotkania się,  podzielenia nowymi (i starymi) doświadczeniami ale też niech młodsi modelarze zobaczą, że ich hobby oznacza nie tylko dobrą zabawę ale właściwie rozwijane można doprowadzić do najwyższego kunsztu.

Spośród eksponowanych przez seniorów modeli zostanie przyznana nagroda publiczności.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu i wszelkie zapytania można uzyskać pod numerem 503 698 352

Harmonogram konkursu:

piątek 12. 02.2010 r.

 • 15:00 - 17:30 - przyjmowanie modeli

sobota 13. 02. 2010 r.

 • 9:00 - 10:30 - przyjmowanie modeli
 • 10:30 - 11:30 - konkurs historyczny dotyczący udziału Polaków w walkach na frontach II wojny światowej
 • 10:15 - 12:00 - ocena modeli przez jury, wystawa pokonkursowa, giełda modelarska

niedziela 14. 02. 2010 r.

 • 11:30 - 14:00 - wystawa pokonkursowa
 • 14:00 - 14:30 - ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród
 • 14:30 - odbiór modeli
Miejsce : Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy przy ulicy Ogrodowej 20.
Kontakt : Pozostałe informacje dotyczące konkursu i wszelkie zapytania można uzyskać pod numerem 503 698 352

Wróć

Wyróżniona fotografia

Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72

Sponsorzy