BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.2019

Nasze wrażenia, relacje z różnych imprez, zawodów, spotkań oraz wizyt w muzeach.

BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.2019

Postprzez Flacha » niedziela, 5 maja 2019, 16:36

REGULAMIN
Warszawski Festiwal Modelarski
BABARYBA 2019
8-9.06.20191. ORGANIZATOR
• IPMS Warszawa
• Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika
• Urząd Dzielnicy Ursynów
• Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

2. PATRONAT

- SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO
- NARODOWE MUZEUM TECHNIKI w Warszawie

3. LOKALIZACJA
Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 22

4. RODZAJE KONKURSÓW
W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:
• Konkurs o Syrenią Łuskę - ocena modeli według ustalonej punktacji, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli
• Festiwal modeli plastikowych
• Festiwal modeli Kartonowych
Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. W ramach imprezy Burmistrz dzielnicy Ursynów przyzna 10 Ursynowskich Niedźwiedzi - wyróżnienia dla najciekawszych prac zaprezentowanych na Festiwalu - system oceny subiektywny czyli "najbardziej spodobał nam się"

5. CEL
• Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.

6. GRUPY WIEKOWE
Młodzik: urodzony w 2007 i później
Junior: urodzony w latach 2006-2002
Senior: urodzony w 2001 i wcześniej

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
• Modele można zgłaszać tylko przez Internet
• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 6.06.2019 do godziny 24:00
• Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
• Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
• organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie
• Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
• Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
• W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
• Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
• Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych
• Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
• Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
• Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
• Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
• Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.

8. ZASADY OCENY FESTIWALU
• Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
• Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
• Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie
• Ocena modeli odbędzie się systemem „pieczątkowym” zapożyczonym od naszych przyjaciół z Wrocław Model Show.

9. NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY
Najlepszy model lotniczy - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu wojskowego - plastik i karton
Najlepszy model pojazdu cywilnego - plastik i karton
Najlepszy model okrętu - plastik i karton
Najlepsza figura - plastik
Najlepsza diorama - plastik
Najlepsza budowla - karton
Najlepszy model Nie z tej ziemi - plastik
Najlepszy Nietypowy model kartonowy - karton
GRAND PRIX - za najlepszy model BABARYBY10. NAGRODY SPECJALNE
Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

11. PROGRAM IMPREZY
Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.
SOBOTA 8.06.2019
8:00 -13:00 przyjmowanie modeli
10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy
15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli
09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”
10.00 -18:00 giełda modelarska
NIEDZIELA 9.06.2019
9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy
15:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów
09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”
09:00 -15:00 giełda modelarska
12. GIEŁDA MODELARSKA
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!
13.GIEŁDA „MODELARZE - MODELARZOM”
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 9.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 13-tej w niedzielę.
14. INFORMACJE DODATKOWE
Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl
E-mail biura festiwalu: biuro@warszawskifestiwalmodelarski.pl
Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):
http://www.facebook.com/Warszawski-Fest ... 290703967/

Kategorie specjalne
Broń i technika Polskich Sił Zbrojnych 1940-1945
Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.
Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich.
Vintage - Model wykonany w dowolnej skali i tematyce, wykonany z zestawu który swoją premierę rynkowa miał przed rokiem 1985

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.


Klasy plastikowe
MŁODZIK
ML: modele lotnicze (wszystkie skale)
MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
MO: modele okrętowe (wszystkie skale)
MD: dioramy (wszystkie skale)
MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY
JL: modele lotnicze (wszystkie skale)
JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)
JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)
JO: modele okrętowe (wszystkie skale)
JD: dioramy (wszystkie skale)
JF: figurki (wszystkie skale)


SENIORZY
LOTNICTWO
Samoloty
SC144 – 1/144, cywilne
SW144 – 1/144, wojskowe
SO72– 1/72, z napędem odrzutowym
SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym
SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym
SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym
SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym
SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

Śmigłowce

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze
H48 – śmigłowce, 1/48,
H32 – śmigłowce, 1/35-1/32
LPZP – lotnicze prosto z pudła (dokumentacja=instrukcja)
JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznejPOJAZDY WOJSKOWE
PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku
PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku
PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
PG48 – 1/48, gąsienicowe
PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe
PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku
PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku
PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku
PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku
AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,
AD – artyleria, 1/48 i większe,
DIORAMY
DS – lotnicze, wszystkie skale
DL – lądowe, wszystkie skale
DM – morskie, wszystkie skale
DI - inne
STATKI I OKRĘTY
OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze
OPD – podwodne, 1:199 i większe
ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze
ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200
OND – nawodne, 1:199 i większe
POJAZDY CYWILNE
CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale
CO – osobowe, wszystkie skale
CS – sportowe, wszystkie skale
CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale
FIGURY
FHMdo1914 – historyczne, do 54 mm, do 1914
FHMpo1914 – historyczne, do 54 mm, po 1914
FHDdo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, do 1914
FHDpo1914 – historyczne, powyżej 54 mm, po 1914
FHP – popiersia historyczne
KOLEKCJE
K – minimum 5 modeli powiązanych tematycznie (wszystkie skale)
NIE Z TEJ ZIEMI
N – pojazdy SF (wszystkie skale)
NFm – figury SF i fantasy, do 54mm
NFd – figury SF i fantasy powyżej 54 mm oraz popiersia
WYSTAWA
W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej

Klasy Kartonowe
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)
SENIOR

KO - statki i okręty
KOLW – statki i okręty do linii wodnej
KOP - okręty podwodne
KŻ - żaglowce
KS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
KS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
KS3 - samoloty z napędem odrzutowym
KS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce
KPK - wojskowe pojazdy kołowe
KPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe
KPS - pojazdy szynowe
KA - artyleria
KPC - pojazdy cywilne
KR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
KF - figurki, zwierzęta
KB - budowle
KI - inne
JUNIOR
Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)
JKO - statki i okręty
JKOP - okręty podwodne
JKŻ - żaglowce
JKS1 - samoloty z napędem śmigłowym do 1930 roku
JKS2 - samoloty z napędem śmigłowym po 1930 roku
JKS3 - samoloty z napędem odrzutowym
JKS4 - śmigłowce, szybowce i sterowce
JKPK - wojskowe pojazdy kołowe
JKPG - wojskowe pojazdy gąsienicowe
JKPS - pojazdy szynowe
JKA - artyleria
JKPC - pojazdy cywilne
JKR - rakiety, pojazdy kosmiczne i SF
JKF - figurki, zwierzęta
JKB - budowle
JKI - inne
MŁODZIK
MKS - lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)
MKP - pojazdy cywilne i wojskowe
MKO - statki, okręty, żaglowce
MKI - inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)
Ostatnio edytowano niedziela, 5 maja 2019, 17:40 przez Flacha, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Portfolio
Na tapecie SARAF
Avatar użytkownika
Flacha
 
Posty: 478
Dołączył(a): niedziela, 23 września 2007, 21:04
Lokalizacja: Sulejówek

Reklama

Re: BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.201

Postprzez Flacha » niedziela, 5 maja 2019, 16:39

Rejestracja modeli plastikowych:
https://docs.google.com/forms/d/1c3Swta ... sp=sharing

Rejestracja modeli kartonowych:
https://docs.google.com/forms/d/1RAOaDa ... sp=sharing

Rejestracja działa do 6.06.2019 do północy.
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Portfolio
Na tapecie SARAF
Avatar użytkownika
Flacha
 
Posty: 478
Dołączył(a): niedziela, 23 września 2007, 21:04
Lokalizacja: Sulejówek

Re: BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.201

Postprzez Flacha » niedziela, 5 maja 2019, 16:58

Obrazek
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Portfolio
Na tapecie SARAF
Avatar użytkownika
Flacha
 
Posty: 478
Dołączył(a): niedziela, 23 września 2007, 21:04
Lokalizacja: Sulejówek

Re: BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.201

Postprzez Flacha » sobota, 1 czerwca 2019, 20:57

Na chwilę obecną lista wystawców przedstawia się następująco:

1. IBG

2. HATAKA

3. TORO

4. Banzai

5. Lukgraf

6. Hinomaru

7. AWC

8. ModelMaker

9. FPW Model Jakub Kraszewski

10. Guideline Publication

11. Bilmodel Makers

12. Fine-Art.

13. Chickadetools

14. Armory

15. First to fight

16. Miniature Bases

17. ClearProps Model

18. Wingsykit

19. Valkiria Miniatures

20. Rado

21. Warfactory.pl

22. MaxMini

23. Ragecraft studio

24. JSC

25. KARTONOWA KOLEKCJA

26. Jerzy Nikiel - kartony

27. WAK

28. Szkutnik

29. Staś Śliwiński

30. Answer

31. GPM

32. Waldek Góralski

33. Extra Model

34. Sklej Model

35. Stasiu Jabłoński

36. Paweł Wasik

37. Mariusz Bieńczyk

38. BST

39. Model-CZ Petr Dorda

40. Karaya

41. Jarek Nowak

42. Adammed

43. Hobby24
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Portfolio
Na tapecie SARAF
Avatar użytkownika
Flacha
 
Posty: 478
Dołączył(a): niedziela, 23 września 2007, 21:04
Lokalizacja: Sulejówek

Re: BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.201

Postprzez Flacha » czwartek, 6 czerwca 2019, 17:11

Dla naszych Gości nasz sponsor firma Hataka przygotowała małą niespodziankę. Jest to miejsce gdzie środowisko modelarskie będzie się mogło odpocząć od "trudów" Festiwalu. Zapraszamy (ulotki będą dostępne w biurze Festiwalu).

Obrazek
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Portfolio
Na tapecie SARAF
Avatar użytkownika
Flacha
 
Posty: 478
Dołączył(a): niedziela, 23 września 2007, 21:04
Lokalizacja: Sulejówek

Re: BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.201

Postprzez Flacha » niedziela, 16 czerwca 2019, 21:45

W drugi czerwcowy weekend, tak jak rok temu , mieliśmy dużą przyjemność gościć Was na Warszawskim Festiwalu Modelarskim BABARYBA 2019. Dwudniowa impreza, dzięki uprzejmości Burmistrza Dzielnicy Ursynów i Dzielnicowemu Ośrodkowi Kultury Ursynów odbyła się w gościnnych i przestronnych progach Areny Ursynów.

Festiwal organizowany jest z myślą o modelarzach w każdym wieku i dla tych, którzy są ciekawi świata, nowych doświadczeń i kreatywnego spędzania wolnego czasu. W tym roku, oprócz stoisk klubowych i modeli pokazowych gościliśmy około 400 modelarzy z ich pracami, tak plastikowymi jak i kartonowymi, a przywieźli ich całkiem sporo bo zarejestrowaliśmy na festiwalu dokładnie 1388 modeli. Bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na nasz festiwal a najbardziej cieszy rosnąca (w porównaniu do zeszłego roku) liczba młodzików . W tym roku gościliśmy ich 94 !!!! Specjalnie dla nich na terenie festiwalu w sobotę były uruchomione warsztaty gdzie pod nadzorem naszych instruktorów najmłodsi mogli spróbować swoich sił w tym pięknym hobby jakim jest modelarstwo.

Oprócz samych modeli, nasi goście (jak i z nieskrywaną radością-my sami też) mogli dzięki pomocy Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie jak również Wolontariuszom tegoż muzeum , obejrzeć ciągnik artyleryjski C2P. Niewielki pojazd wojskowy, który porusza wyobraźnię, mamy nadzieję zachęcił do wykonania modeli redukcyjnych z jak największą dbałością o detale. Jednocześnie C2P zapewne zachęcił też do odwiedzenia muzeum przy ul. Powsińskiej, gdzie można w kameralnej atmosferze poznać oryginalne pojazdy, czołgi i inny sprzęt wojskowy.

Drugim pięknym pojazdem w skali 1:1, który cieszył oko był Plymouth Duster z 1971 roku. Auto tyleż piękne co emanujące muskulaturą i elegancją. Plymouth został nam na czas festiwalu dostarczony przez zaprzyjaźnioną firmę
Chester&Wasyl Garage. I Coś nam w duchu podpowiada, że w przyszłym roku również się spotkamy z nowym, ciekawym pomysłem na dodatkową atrakcję.

Dzięki naszemu patronowi Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego i jego szefowi gen.broni Rajmundowi T. Andrzejczakowi ursynowski parking przy naszym festiwalu został zdominowany w niedzielę przez czołg Leopard 2 A5, który został przywieziony do nas przez żołnierzy z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej. Potężna maszyna, tak często jest przedmiotem pracy modelarzy, że oprócz niewątpliwego uroku „czołgu w środku miasta” dawała możliwość sprawdzenia detali i weryfikacji czy.. ”rozmiar ma znaczenie” :). Także w tym przypadku, mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy ze Sztabem Generalnym i promocję Wojska Polskiego.

Chcieliśmy również podziękować naszym mistrzom. Na Babarybie można było uczestniczyć w warsztatach, gdzie nasi mistrzowie: Łukasz Orczyc – Musiałek , Alan Kelley i Krzysztof Kobalczyk, dzielili się swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami przy pracy nad modelami.

Na terenie Festiwalu znalazło się także miejsce na giełdę „modelarze-modelarzom”, dzięki której można było dać drugi dom modelom, które zbierały kurz na półkach i znaleźć ciekawe egzemplarze, czasem już bardzo trudne do kupienia.
Z nieskrywaną radością bardzo dziękujemy naszym „wspólnikom” w tym przedsięwzięciu:

Burmistrz Dzielnicy Ursynów
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
Sztab Generalny Wojska Polskiego
1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
Narodowe Muzeum Techniki
Chester& Wasyl
Agencja Lotnicza Altair
Scale Model Building

Warszawski Festiwal Modelarski BABARYBA 2019 został zorganizowany dzięki sponsorom, którym bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę przy krzewieniu modelarstwa.
Z podziękowaniami dla:

IBG Models
Hataka Hobby
Centinet
Sklep Modelarski MARTOLA
Centrum Budowlane To-masz
Toro Model
Eureka XXL
Mirage
Hobby Boss
Yahu
AWC
Model Maker
Trumpeter
Master Box
Bilmodel Makers
First to Fight
Arma Hobby
Miniart
Amodel
ICM
Master
Papermodels.pl
Plastikowe.pl
Valkiria
Miniature bases
Rage Craft
Siren Miniatures
Rado Miniatures
Red Art.
MaxMini.eu

A przede wszystkim Dziękujemy Wam modelarzom którzy tak naprawdę tworzyliście ten festiwal.

P.S.
W ramach „prywaty” bardzo chcę podziękować wszystkim członkom i sympatykom IPMS Warszawa, QWKAK-a i wszystkim tym którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu festiwalu.

Andrzej Ligocki „Flachenty”
Pozdrawiam Andrzej Ligocki
Portfolio
Na tapecie SARAF
Avatar użytkownika
Flacha
 
Posty: 478
Dołączył(a): niedziela, 23 września 2007, 21:04
Lokalizacja: Sulejówek

Re: BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.201

Postprzez Marcin_Matejko » wtorek, 18 czerwca 2019, 09:33

Byłem pierwszy raz na Babrybie, fantastyczna impreza !
Dziękuję organizatorom za miłe przyjęcie i fajne nagrody :D
Per Aspera ad Astra
IPMS Polska / IPMS Świdnica / IPMS Air-race / RCtank.pl / RC-trial.pl
Avatar użytkownika
Marcin_Matejko
 
Posty: 1100
Dołączył(a): sobota, 15 stycznia 2011, 21:56
Lokalizacja: Świdnica

Re: BABARYBA 2019 Warszawski Festiwal Modelarski, 8-9.06.201

Postprzez Tomasz Mańkowski » czwartek, 27 czerwca 2019, 16:14

Oficjalne wyniki modelarskich zmagań na Babarybie 2019

http://warszawskifestiwalmodelarski.pl/ ... Fy4WVtve88
Pozdrawiam TM
Obrazek
Avatar użytkownika
Tomasz Mańkowski
 
Posty: 1196
Dołączył(a): poniedziałek, 24 września 2007, 23:27
Lokalizacja: z lasu... na południe od W-wy


Powrót do Imprezy - relacje - spotkania - muzea

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości