modelarstwo z pasją
Start Kalendarium
Kalendarium help
Flat View
Widok roku
Widok miesiąc
Widok miesiąca
Weekly View
Widok tygodnia
Daily View
Zobacz dzisiejsze
Categories
Widok kategorii
Search
Szukaj
6 Inowrocławski Konkurs Modelarski Memoriał Benedykta Kempskiego 20-22.04.2012
Z Piątek, 20. Kwiecień 2012 -  5:00pm
Do Niedziela, 22. Kwiecień 2012 - 2:00pm
Przez  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6 Inowrocławski Konkurs Modelarski Memoriał Benedykta Kempskiego

Pod Patronatem Starosty Inowrocławskiego

Organizatorzy konkursu:
- Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
- Powiat Inowrocławski
- Sklep Modelarski „Hobby” z Inowrocławia (http://www.hobby.szeroka5.pl)
- Klub Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu „Przydomek”

Konkurs odbywa się w formule otwartej, bez podziału na kategorie standard i waloryzowaną.
Konkurs odbywa się w kategoriach modeli plastikowych i modeli kartonowych z podziałem na następujące klasy:

Modele Kartonowe

KST - Samoloty z napędem tłokowym, jednosilnikowe
KSO - Samoloty z napędem odrzutowym, jednosilnikowe
KSX - Samoloty wielosilnikowe bez uwzględnienia rodzaju napędu
KSZ - Szybowce
KH - Śmigłowce
KR - Kartonowy, Rakiety
KPG - Pojazdy Gąsienicowe
KPK - Pojazdy Kołowe
KPSZm - Pojazdy Szynowe Skala 1:87
KPSZd - Pojazdy Szynowe Skale mniejsze od 1:87
KŻ - Żaglowce
KOP - Okręty Podwodne
KO - Pozostałe Jednostki Pływające
KB - Budynki
KF - Figurki

Modele Plastikowe

- Lotnictwo –
PSWm - Samoloty - wielopłaty - Skala 1:72 i mniejsze
PSWs - Samoloty - wielopłaty - Skala 1:48
PSWd - Samoloty - wielopłaty - Skala 1:32 i większe
PSTm - Samoloty z napędem tłokowym - Skala 1:72 i mniejsze
PSTs - Samoloty z napędem tłokowym - Skala 1:48
PSTd - Samoloty z napędem tłokowym - Skala 1:32 i większe
PSJm - Samoloty odrzutowe - Skala 1:72 i mniejsze
PSJs - Samoloty odrzutowe - Skala 1:48
PSJd - Samoloty odrzutowe - Skala 1:32 i większe
PSZ - Szybowce -
PHm - Śmigłowce - Skala 1:72 i mniejsze
PHd - Śmigłowce - Skala 1:48 i większe

- Pojazdy -
PPGm - Pojazdy gąsienicowe - Skala 1:72 i mniejsze
PPGs - Pojazdy gąsienicowe - Skala 1:48
PPGd - Pojazdy gąsienicowe - Skala 1:35 i większe
PPGKm - Pojazdy gąsienicowo-kołowe - Skala 1:72 i mniejsze
PPGKs - Pojazdy gąsienicowo-kołowe - Skala 1:48
PPGKd - Pojazdy gąsienicowo-kołowe - Skala 1:35 i większe
PPKm - Pojazdy kołowe - Skala 1:72 i mniejsze
PPKs - Pojazdy kołowe - Skala 1:48
PPKd - Pojazdy kołowe - Skala 1:35 i większe
PABNm - Artyleria bez własnego napędu - Skala 1:72 i mniejsze
PABNs - Artyleria bez własnego napędu - Skala 1:48
PABNd - Artyleria bez własnego napędu - Skala 1:35 i większe
PAZNm - Artyleria z własnym napędem - Skala 1:72 i mniejsze
PAZNs - Artyleria z własnym napędem - Skala 1:48
PAZNd - Artyleria z własnym napędem - Skala 1:35 i większe
PPSZm - Pojazdy Szynowe - Skala 1:87 i mniejsze
PPSZd - Pojazdy Szynowe - Skala 1:35

- Pojazdy cywilne -
PMm - Motocykle - Skala 1:35 i mniejsze
PMd - Motocykle - pozostałe
PSO - Samochody
PC - Ciężarówki

- Figurki -
PFd - Figurki - Skala 1:20 (90mm) i większe
PFm - Figurki - Skala 1:21 (89mm) i mniejsze
PFP - Popiersia
PFF - Figurki Science Fiction i Fantasy -

- Winiety i Dioramy -
PWLm - Winiety Lotnicze - Skala 1:72 i mniejsze
PWLs - Winiety Lotnicze - Skala 1:48
PWLd - Winiety Lotnicze - Skala 1:35 i większe
PWGm - Winiety Lądowe - Skala 1:72 i mniejsze
PWGs - Winiety Lądowe - Skala 1:48
PWGd - Winiety Lądowe - Skala 1:35 i większe
PWMm - Winiety Morskie - mniejsze
PWMd - Winiety Morskie - wieksze
PDm - Dioramy - Skala 1:72 i mniejsze
PDd - Dioramy - Skala 1:48 i większe

- Morskie -
Pom - Statki i okręty motorowe - Skala 1:700 i mniejsze
POd - Statki i okręty motorowe - Skale większe od 1:700
PS - Żaglowce

Organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia lub łączenia klas w wypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie do niej, co najmniej trzech modeli, przez co najmniej dwóch różnych zawodników.

Konkurs odbywa się osobno dla grup wiekowych junior i senior, za wyjątkiem kategorii uwidocznionych w tabeli. Do kategorii „junior” zaliczane są modele zawodników urodzonych w roku 1995 lub później (17 lat). Zawodnik może na własną prośbę wystartować w kategorii „senior”, ale nie może wtedy startować w kategorii „junior”. Brak daty urodzenia na karcie zgłoszeniowej skutkuje automatycznym przeniesieniem do kategorii „senior”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie za pomocą formularza internetowego lub czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie modelu do miejsca rozegrania konkursu. Uczestnicy dostarczają modele na koszt własny. Osobiste stawiennictwo zawodnika na konkursie nie jest obowiązkowe, jednak wskazane ze względów towarzyskich.

W przypadku modeli, w których dokonano daleko idących zmian w stosunku do zestawu fabrycznego (zmiany wersji, konfiguracji, malowanie nie przewidziane instrukcją), jak i modeli wykonanych od podstaw, zalecane jest dołączenie dokumentacji wprowadzonych zmian, która nie jest obowiązkowa, ale będzie znaczącą pomocą dla komisji sędziowskiej w przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości.

Modele, które w poprzednich edycjach Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego zajęły miejsca medalowe nie mogą brać udziału w konkursie, natomiast ich obecność na wystawie pokonkursowej jest jak najbardziej wskazana i pożądana.

Od uczestników nie pobiera się żadnych opłat.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę modeli w każdej klasie.

ZASADY OCENY MODELI
1. Oceny modeli dokonują pięcioosobowe komisje sędziowskie pracujące pod kierownictwem Przewodniczących Komisji, którzy powoływani są ze składu tychże komisji drogą wskazania przez Sędziego Głównego zawodów.
2. Sędzia Główny pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. Sędzia główny jest powoływany przez Organizatora przed konkursem.
3. Członkowie komisji sędziowskich pracują niezależnie od siebie dokonując punktacji poszczególnych modeli w oparciu o otrzymane listy startowe i arkusze oceny dla danych klas modeli.
4. Po zakończeniu oceny danej klasy przez członków komisji sędziowskiej przewodniczący komisji wpisuje punktację do arkusza zbiorczego klasy i ustala punktację końcową.
5. Punktację końcową ustala się poprzez odrzucenie najwyższej i najniższej punktacji, z trzech pozostałych wyciąga się średnią arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W oparciu o punktację końcową przewodniczący komisji sędziowskiej ustala kolejność wszystkich modeli w danej klasie. W przypadku, kiedy dwa lub więcej modeli osiągnie tę samą punktację końcową o ich ostatecznej kolejności decyduje przewodniczący komisji.
7. Kolejność modeli w danej klasie potwierdza sędzia główny, który nie ma prawa do zmiany decyzji komisji sędziowskiej, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie (protesty). Za zakończenie pracy komisji sędziowskiej uważa się moment przyjęcia wyników w tej komisji przez sędziego głównego.
8. Wyniki w poszczególnych klasach będą opublikowane przez organizatora w miejscu ogólnie dostępnym na terenie organizacji konkursu do godz. w niedzielę. Dopuszcza się możliwość składania protestów do godz.
9. Rozpatrzenia protestu dokonuje sędzia główny wraz z przewodniczącym komisji, która dokonywała oceny danej klasy, we współpracy z członkami tejże komisji w liczbie co najmniej trzech włączając przewodniczącego. W przypadku niemożności zgromadzenia członków tejże komisji sędzia główny może powołać nową komisję, ale obecność przewodniczącego komisji oceniającej jest obowiązkowa. Ostateczną decyzję o uznaniu lub odrzuceniu protestu podejmuje sędzia główny.
10. Na wniosek komisji sędziowskiej dopuszcza się możliwość łączenia lub dzielenia poszczególnych klas modeli, jednakże ostateczną decyzję podejmuje organizator (kierownik zawodów).

Zdobywcy miejsc 1.-3. w każdej klasie zostaną uhonorowani przez organizatora co najmniej medalami i dyplomami.

Program zawodów

Piątek - 20 kwietnia 2012
15:00 - 18:00 Pokochaj Inowrocław, lub go lub przynajmniej - wycieczka z przewodnikiem.
20:00 - ........ Rolling stones czyli wyprawa na kręgielnię. (fakultatywnie)

Sobota – 21 kwietnia 2012
8.00 – 13.00 – Przyjmowanie modeli do konkursu
15.00 – Ocena sędziowska
18:00 - Nie lubicie nas ?... to polubicie - wieczór integracyjny w Klubie Bursy Szkolnej

Niedziela – 22 kwietnia 2011
9.00 – 14.00 – Wystawa pokonkursowa
9:30 - 12:00 - Krajobraz z wiatrakami - Wycieczka na lotnisko Garnizonu Inowrocław. (bliskie spotkania z Mi-24, Mi-2, W-3 PL Głuszec,.. wizyta w izbie pamięci, w drodze powrotnej Aeroklub Inowrocławski)
9:30 - 12:00 - Pokochaj Inowrocław, lub go lub przynajmniej - wycieczka z przewodnikiem.
14.00 – Uroczystość wręczenia medali i dyplomów, zakończenie konkursu

Miejsce rozegrania zawodów:
Hala Widowiskowo-Sportowa przy III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53

 

Miejsce : Hala Widowiskowo-Sportowa przy III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53
Kontakt : http://www.hobby.szeroka5.pl

Wróć

Wyróżniona fotografia

Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia tygodnia, autor: ROBERT
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia miesiąca, autor: Ewpiga
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72
Fotografia roku 2014, autor: Mariusz 72

Na forum

Sponsorzy